تصویر پست

معرفی کارگر هوشمند در سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی

سامانه «کارگر هوشمند» بعنوان طرحی ارزشمند برای جامعه کارگری که منجر به ارتقاء جایگاه کارگران در سطح جامعه می شود، یکی از مصوبات کمیته تخصصی کارگروه توسعه دولت الکترونیکی استان خراسان جنوبی می باشد، در همین راستا این سامانه در سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی (https://skh.ict.gov.ir/fa/news/79292) معرفی شده است.

به نقل از سایت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی: مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی با تاکید بر اهمیت تشکیل کارگروه شهرستانی توسعه دولت الکترونیکی با محوریت فرمانداری ها فرمود: با تشکیل کارگروه توسعه دولت الکترونیکی شهرستان قائنات همگرایی مناسبی بین بخش دولتی و بخش خصوصی در جهت توسعه دولت الکترونیکی این شهرستان به وجود آمده و سامانه کارگر هوشمند یکی از نتایج این همگرایی است. علی دلگیر ادامه داد: حفظ بیش از پیش منزلت و جایگاه کارگران جویای کار، توزیع عادلانه نیروی کار، امکان درخواست انواع نیروی کارگری  به صورت آنلاین، ارزیابی آنلاین نیروی کار توسط مردم و امکان ثبت درخواست شکایت کارگر از کارفرما بصورت آنلاین از مهمترین مزایای این سامانه است که در حال حاضر به صورت پایلوت در سطح شهرستان قاین اجرا و پس از آن قابل بهره برداری در سایر شهرها خواهد بود.