تصویر پست

معرفی سامانه کارگر هوشمند در سایت فرمانداری شهرستان قائنات

کارگر هوشمند پس از طراحی و ایده پردازی توسط شرکت مهندسی سیستم فرا نشر نور فروزان با همکاری فرمانداری شهرستان قائنات و به میزبانی انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان قاینات بصورت پایلوت در سطح شهرستان برای اولین بار در کشور به مرحله اجرا در آمد. لازم به ذکر است این طرح دارای مصوبه کارگروه توسعه دولت الکترونیکی فرمانداری شهرستان قائنات می باشد. لینک سامانه کارگر هوشمند در سایت فرمانداری قاینات http://bit.ly/farmandari می باشد.