تصویر پست

اپلیکیشن های اندروید کارگر هوشمند نسخه v1.1

 • اپلیکیشن کارفرما
 1. قابلیت ثبت درخواست کارگر
 2. قابلیت مشاهده کارهای در حال انجام
 3. قابلیت مشاهده کارهای انجام شده
 4. قابلیت ثبت امتیاز کارگران
 5. قابلیت مشاهده پروفایل کارگران
 6. و...

 

 • اپلیکیشن کارگران
 1. قابلیت ثبت درخواست اعلام نیاز به کار
 2. قابلیت ثبت درخواست اسکان
 3. قابلیت ثبت اعتراض
 4. مشاهده امتیازات کسب شده
 5. و...

 

لینک ها جهت بروزرسانی حذف شدند. ورژن جدید را بزودی می توانید از کافه بازار دانلود فرمایید.

نسخه ios نیز طراحی شده و بزودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.